Poznámky k dokumentům

Pro stažení dokumentu klikněte na ikonu DOWNLOAD.

download-icon


Dokumenty mohou být k dispozici v následujících formátech:

Dokument ve formátu DOCx

doc-ico

Pro otevření potřebujete MS Word verzi 2007 nebo vyšší, případně jiný kompatibilní program jako je například OpenOffice.


Dokument ve formátu PDF

pdf-ico

Pro otevření potřebujete Adobe Acrobat Reader.


Dokumenty ke stažení

pdf-ico   GDPR
- Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020
0.375 MB    download-icon

pdf-ico   GDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů 0.033 MB    download-icon

pdf-ico   GDPR - Jmenování pověřence 0.337 MB   download-icon

pdf-ico   Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 0.033 MB    download-icon

pdf-ico   Plán práce 2021 - 2022 1.770 MB    download-icon

pdf-ico   Školní řád 0.837 MB    download-icon

pdf-ico   Školní řád - Dodatek č. 1 0.008 MB    download-icon

pdf-ico   Školní řád - Dodatek č. 2 0.352 MB    download-icon

pdf-ico   Školní řád MŠ speciální 0.888 MB    download-icon

pdf-ico   Školní preventivní program 2021 - 2022 0.222 MB    download-icon

pdf-ico   Vnitřní řád internátu 0.300 MB   download-icon

pdf-ico   Vnitřní řád školní jídelny 0.101 MB   download-icon

pdf-ico   Vnitřní řád SPC 0.671 MB    download-icon

pdf ico   Organizační schéma školy 2021 - 2022 0.196 MB    download-icon

Výroční zprávy

pdf ico   Výroční zpráva 2019-2020 1.552 MB    download-icon

Projekty financované EU 

IRV

Škola dostala dotaci z ESF na projekt “Zvýšení kvality vzdělávání” registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697 – operační program pro vývoj a výzkum.

zip-icon   Projekt - Naše cesta 3.662 MB    download-icon

zip-icon   Projekt - Pomáháme 4.292 MB    download-icon

Veřejné zakázky malého rozsahu

zip-icon   Rekonstrukce sociálního zařízení 1. a 2. NP
– budova C,D
 1.395 MB   download-icon

 


 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.