Slide SPC

 

Ochrana osobních údajů

  Speciálně pedagogické centrum ROSSA zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám.

Správce osobních údajů:
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová
ul. Komenského 287,
Moravská Třebová
57101

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky - ID qgd955u
  • elektronicky na adrese reditelka @ specmt.com
  • nebo poštou na výše uvedené adrese
 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.