4a5

 

Dopoledne v přírodě

 

S2 Dopoledne v lese s názvem Peklo jsme si užili společně se staršími spolužáky ze 7. ročníku. Hravé činnosti, opékání špekáčků a dobrodružná zpátěční cesta se nám libila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Dopoledne v přírodě

Superstar

 

Su Hudební soutěž na naší škole proběhla letos neuvěřitelně skvěle. Všichni, kteří vystoupili, předvedli výborný výkon a ten byl náležitě odměněn porotou i publikem. Celé hudební dopoledne se povedlo. Zástupci naší třídy společně zazpívali píseň Sanitka od Míši Růžičkové.

Všechny fotografie - Superstar

Škola v přírodě

 

20220526 150403Škola v přírodě - Mohelnice byla super. Z naší třídy jel Marťa, Vojtík, Míra a Mára. Stali se z nás námořníci, a pod svou vlajkou jsme pluli od kontinentu ke kontinentu. Navštívili jsme Afriku, Asii, Austrálii a Ameriku.Získali jsme spousty nových poznatků a zážitků.Nevadil nám déšť a výlet do města Mohelnice se vydařil. Boj o poklad byl plný dobrodružství se sladkým koncem. Nechyběl taneční pohyb a promítnutý film.

Škola v přírodě - líbila se všem!

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Škola v přírodě

Den dětí

 

dd12  Den dětí na naší školní zahradě se opravdu velmi vydařil. Nabídka zábavných činností byla bohatá. Vycvičení pejsci, opékaní špekáčků, závodivé hry, nafukování balónků na čas, příjemné odměny a na závěr diskotéka. A tak jsme si všechno pěkně užili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Den dětí

Recitační soutěž

 

rec2 Na recitační soutěž jsme se připravovali s chutí, naučené básničky se nám líbili. Při soutěži, před spolužáky celé školy, před porotou, nás tréma neopustila, a tak se některým přednes nezdařil, tak, jak by chtěli. Ale to vůbec nevadí. Chválím za odvahu vystoupit. Nejlépe z nás byl ohodnocen Míra Kolomazník, obdržel diplom. Sladká odměna byla dopřána všem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Recitační soutěž

Branný den

 

br1 Dopoledne branného typu na naší škole začalo požárním   a chemickým poplahem. Dále jsme obcházeli jednotlivá   stanoviště: topografie, zdravověda, speciální protichemická ochrana, hod granátem, běh. Kluci se hlavně těšili na návštěvu profesionálních hasičů a příslušníků MP. Mohli si totiž prohlédnout vybavení hasičského a policejního vozu.

Všechny fotografie - Branný den

Velikonoce ve Stolístku

vel 2 Opět jsme zavítali do centra Stolístek, bohatý a zajímavý program byl zaměřený na Velikonoce. Hravou formou jsme se dozvěděli o Velikonocích, to, co jsme nevěděli, a domů si odnesli vyrobený pozdrav Velikonoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Velikonoce ve Stolístku

Ekocentrum Stolístek Linhartice

drevo 1Ve Stolístku jsme se dozvěděli mnoho o dřevě, o významu dřeva a to velmi zábavnou formou. Odcházeli jsme spokojeni, s novými poznatky a zkušenostmi, a s malým výrobkem ze dřeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Ekocentrum Stolístek Linhartice

Divadelní představení Ššš, Hůůů, Haf

 D3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Divadelní představení Ššš, Hůůů, Haf

U vánočního stromu

vanoceNa náměstí u vánočního stromu jsme společně s žáky naší školy viděli krásně připravené pásmo s Mikulášskou a vánoční tematikou. Zazpívali jsme si i vánoční koledy, atmosféra byla působivá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - U vánočního stromu

Mikuláš ve škole

MPNaší školou procházel Mikuláš s andělěm a čerty, v naší třídě meli čerti práci s Jirkou, ale nakonec se domlivili, anděl se přimluvil. Všichni dostali sladkou odměnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Mikuláš ve škole

Loučení s podzimem

L 5Na konci listopadu jsme se rozloučili s podzimem. V naší tělocvičně jsme plnili  hravé činnosti s podzimní tematikou, jako např. ukládání ježka do listí, tvoření podzimního stromu, hledání shod a rozdílů u podzimních draků, obrázkové podzimní vyprávění. Úkoly jsme zvládly s chutí a radostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Loučení s podzimem

Den se zvířátky

zviataTak jako loni, tak i letos jsme se těšili na celoškolní akci Den se zvířátky. V ten den si mohli některé paní učitelky a někteří žáci donést do školy své domácí mazlíčky. Představili nám je a řekli, co obnáší péče o ně. Dozvěděli jsme mnoho nového. Také jsme vytvořili plakát o domácím zvířátku, které jsme si vybrali, nám se líbila kočka. Celé dopoledne jsme příjemně prožili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Den se zvířátky

Den u koní

spolec

Výlet do Útěchova, do areálu s koňmi se opravdu vydařil. Cestu tam a zpátky jsme zvládli pěšky. Sluníčko nám přálo celé dopoledne. Dozvěděli jsme se, co koně potřebují k životu, jak se o ně starat, jak je náročná práce chovatelů. Na koni jsme se mohli povozit, zvládli jsme to. Hurá, byl to krásný den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Den u koní

Setkání s knihou

zah 3Na školní zahradě jsme se jednoho krásného zářijového dne setkali s paní Mazurovou z městské knihovny. Přišla za námi s knihou Komodo od P. Síse. Putovali jsme společně za drakem Komodo na daleký bájný ostrov a plnili přitom zajímavé úkoly. Tato akce byla velmi vydařená a všem se nám moc líbila.

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Setkání s knihou

Závody na koloběžkách

kol 3 1V září jsme závodili na Knížecí louce na koloběžkách. Každý závodník jel poměrně dlouhý úsek na čas. Sladkou odměnu si nakonec zasloužili všichni, (jeli jak o závod), takže nejen první tři. Počasí nám přálo, užili jsme si příjemné dopoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie - Závody na koloběžkách

 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.