Slide SPC

 

Personální obsazení

tereza tempirovaMgr.et Mgr. Tereza Tempírová

Vedoucí Speciálně pedagogického centra
Psycholožka a speciální pedagožka pro předškolní a mladší školní věk

Poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči, zajišťuje posouzení psychomotorického vývoje, posouzení intelektových schopností, realizuje vyšetření pro posouzení odkladu školní docházky zdravotně postižených dětí, zpracovává psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, zajišťuje pomoc při integraci dětí do vhodné školy, individuální péči zaměřenou na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, krizovou intervenci, metodické vedení pedagogických pracovníků, psychologické poradenství, psychologickou podporu zákonným zástupcům.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil.: 601 332 221


 

ilona burianovaMgr, Ilona Burianová

Speciální pedagožka, tyflopedka

Poskytuje speciálně pedagogickou péči klientům s vadami zraku, realizuje funkční vyšetření zraku speciálním testovým materiálem. Ambulantně zajišťuje individuální reedukační péči a zrakovou stimulaci a terapii. Zpracovává speciálně pedagogickou diagnostiku, zajišťuje odborné konzultace a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím žáky s vadami zraku. Spolupracuje s dalšími odborníky, poskytuje podporu zákonným zástupcům.

 

 


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 732 266 654


 

ivana klodnerovaMgr. Ivana Klodnerová

speciální pedagožka – psychopedka

Poskytuje speciálně pedagogickou péči klientům s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Ambulantně zajišťuje individuální reedukační péči dle potřeby, vede předškolní přípravu klientů SPC. Zpracovává speciálně pedagogickou diagnostiku, zajišťuje odborné konzultace a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím žáky s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Spolupracuje s dalšími odborníky, poskytuje podporu zákonným zástupcům.
Zajišťuje metodickou podporu asistentům pedagoga, kteří se podílí na vzdělávání žáků/klientů SPC a organizuje pravidelné setkávání asistentů pedagoga.


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: 724 241 053

 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.