Slide SPC

 

Aktuálně SPC

VÁŽENÍ KLIENTI A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI KLIENTŮ,

Vzhledem k aktuální situaci v našem SPC, dlouhodobé pracovní neschopnosti speciální pedagožky a psycholožky, nemůžeme přijímat nové klienty.

Výjimkou jsou děti/žáci se ZRAKOVOU VADOU. Objednávání těchto dětí na tel.: 732266 654, Mgr. Ilona Burianová

S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI V SOUVISLOSTI S COVID-19 I NADÁLE DODRŽUJEME HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDLA 3 R:

RUCE (dezinfekce po příchodu)

ROUŠKY/RESPIRÁTORY

ROZESTUPY (dop. 2 metry)

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ.

                                                                                                     Mgr.et Mgr. Tereza Tempírová, vedoucí SPC

 

 


 

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Speciálně pedagogické centrum (SPC) postupuje v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 a Mimořádného opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami,s účinností od 10.9. 2020 do odvolání.

Vstup do prostor SPC je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba).

 • Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky/ochranné štíty.
 • Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 • Po příchodu na pracoviště SPC si nejprve všichni vydezinfikují ruce a následně zákonný zástupce/zletilý klient odevzdá odborným pracovnicím vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti (potřebný formulář obdrží při příchodu do SPC).
 • Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.
 • Příchody a odchody klientů budou organizovány tak, aby vzájemný kontakt klientů v čekárně byl minimální. Na vyšetření přicházejte včas, ve stanoveném čase, aby nedocházelo k setkání většího množství osob na chodbách a v pracovnách.
 • Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba.
 • V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nositi v průběhu poskytování poradenské služby.
 • Při sejmutí si každý klient ukládá roušku do sáčku.
 • V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si umyli nebo vydezinfikovali ruce.
 • V každé místnosti kde se uskutečňují poradenské služby bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit.

 


 

 

doucovani zaku skol

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.